DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Letci Liberec plk. Františka Truhláře‚ z. s.

Z naší činnosti

Z naší činnosti

- V dubnu roku 2000 uspořádala odbočka zájezd na letiště Hradčany, kde jsme shlédli natáčení některých scén filmu Tmavomodrý svět. Měli jsme možnost prohlédnout si jak makety, tak i skutečné Spitfire. Přítomnost na letišti Hradčany, kde mnozí z nás prožili svá mladá léta, nás vrátila nejméně o padesát let zpět a možnost zhlédnout práci filmařů, která je nám blízká svým obsahem, bylo pro nás nezapomenutelným zážitkem. Myslíme, že poděkování a uznání obou Svěráku, které vyjádřili na závěr natáčení skupině Ing. Zdeňka Malého, člena odbočky SLČR-Liberec, která zajišťovala natáčení po stránce technické, je zavazující i pro celou odbočku.

- 19. března 2001 se odbočka prezentovala na výstavě „Týdne občanských iniciativ“ dvěma velkoplošnými panely, které informovaly libereckou veřejnost o krátké činnosti odbočky. Současně v tomto týdnu byla uskutečněna beseda, kde Ing. Zdeněk Malý vyprávěl o natáčení filmu Tmavomodrý svět. Beseda byla doplněna i výstavou leteckých modelů libereckých modelářů a video produkci z průběhu natáčení.

- 8. září 2001 se konalo v Liberci setkání absolventů VOŠLM. Pozvání přijal i předseda odbočky plk. Ing. Novák, který ve svém vystoupení informoval účastníky o záměrech odbočky umístit na letišti pamětní desku připomínající působení školy v Liberci 1945 až 1949 a vyškolení 54 příslušníků židovské národnosti jako mechaniků letadel v roce 1948. Bylo to přijato s velkým zájmem, ale i s pochybnostmi, že se taková věc uskuteční. Ihned poté výbor zahájil hledání možností, jak akci finančně zabezpečit. Velmi vstřícně se výboru nabídli představitelé Magistrátu města Liberce a Krajského úřadu, kteří byli ochotni věnovat k tomuto účelu finanční částky ve formě dotací z kulturního fondu. Byl navázán kontakt s Izraelským velvyslanectvím o získání adres bývalých izraelských absolventů školy. Za izraelskou stranu byl do vzniklého organizačního výboru přizván i plk. Nori Harel, který zajišťoval vše v Izraeli. Téměř po roční přípravě bylo vše k uskutečnění záměru s umístěním desky, zajištění záštity a prezentace v tisku a regionální televizi připraveno.  Odhalení pamětní desky VOŠLM na letišti Liberec se konalo 22. září 2002. Slavnost na mezinárodní úrovni byla pořádána pod záštitou velvyslance státu Izrael, velitele vzdušných sil AČR, hejtmana kraje Liberec, primátora města Liberce a velitele liberecké posádky. Slavnosti se zúčastnilo kromě 30 dosud žijících občanů státu Izrael, bývalých žáků této školy, asi stovka českých a slovenských absolventů VOŠLM a také asi kolem pěti set občanů Liberce. Součásti slavnosti bylo i odhalení pamětní desky v Židovské synagoze s vyjádřením díků za pomoc při vzniku vojenského letectva státu Izrael, kterou darovali občané státu Izrael Liberci. Plk. Nori Harel, absolvent VOŠLM z Izraele, při slavnostním obědě řekl: „Přátelé z Liberce, mám málo slov, abych mohl vyjádřit díky za přijetí, za to, že jste vzpomněli na naše působení v Liberci v roce 1948, a že jste tuto skutečnost vtělili na pamětní desku. Bylo nám mezi Vámi velice dobře a jsme rádi, že jste nám umožnili vrátit se do naší původní vlasti alespoň na chvíli. V roce 2004 byla pamětní deska VOŠLM z letiště přemístěna do pietního prostoru kasáren 6. října na Štefánikově náměstí. Na letišti Liberec totiž hrozilo nebezpečí poškození desky.

Podrobnosti uváděné akce viz na:hodka.rajce.idnes.cz/2002_a_2008-Setkani_absolventu_VOSLM_z   

        - Mezitím se výbor odbočky rozhodl pokročit také ve stavbě mohyly na Smědavské hoře. Po získání všech potřebných povolení ke stavbě, nalezení vhodného, snadno přístupného místa na Smědavské hoře a ve spolupráci se spolkem Patron a Lesní správou Frýdlant, která zajistila dovoz materiálu byla stavba mohyly  6. srpna 2002 zahájena. Dokončena byla koncem srpna 2002. Mohyla je vysoká asi 1 metr a je na ní umístěna tabule informující kolemjdoucí o události, která se stala 23. dubna 1992. Odhalení mohyly se konalo 10. 9. 2002 za účasti zástupce vojenského přidělence francouzského velvyslanectví, tisku, televize, zástupců horské služby a dalších oficiálních hostů. 

  - Výbor odbočky, po celou dobu trvání odbočky, svolává dvě valné hromady ročně. V průběhu existence odbočky organizoval množství aktivit.

Mezi další, které stojí za zmínku patří:

- 8. května 2001 návštěva Leteckého muzea Gatow u Berlína, kde bylo k vidění mnoho zajímavých exponátů, např. přepadový stíhací letoun s raketovým pohonem Me 163, americké proudové stíhací letouny F 104 nebo starší F 86 Sabre, které nikdo z účastníků nikdy předtím neviděl;.

- 1. prosince 2001 navštívila početná delegace odbočky Lomnici n/Popelkou u příležitosti 55. výročí tragické smrti statečného a skromného vlastence plk. Františka Truhláře, aby kromě jiného položila květiny k jeho pomníku.

- 8. dubna 2002 to byla prohlídka leteckého výrobního závodu Aero Vodochod;.

- 17.května 2002 zajímavá  beseda s prof. Janem Wienerem, příslušníkem 311. perutě RAF, v Židovské synagóze;

 - 4. června 2003. si prohlédli členové odbočky exponáty Leteckého muzea Kbely;

- 23. března 2006 na  valné hromadě v roce  byl přijat návrh člena odbočky pplk. Jana Niesnera požádat nejbližší příbuzné plk. Františka Truhláře o souhlas s tím, aby liberecká odbočka Svazu letců ČR směla nést jméno „Odbočka Svazu letců ČR plukovníka Františka Truhláře“. Souhlas byl vysloven v dopisu neteře plk. Fr.Truhláře, paní MUDr. Jany Novotné, a tak od této doby nese odbočka jeho jméno.

 - 6. června 2007 poprvé viděli nové stíhací letouny Jas 39 Gripen na Základně taktického letectva v Čáslavi;

 - 6. října 2008 odbočka se podílela na zajištění a organizaci Slavnostního setkání absolventů VOŠLM, ročníku 1945 – 1948 při příležitosti 60. výročí vyřazení. Setkání proběhlo ve Vojenském klubu kasáren a mělo velký úspěch.

   Delegace odbočky při různých příležitostech navštěvuje Lomnici n/P a neopomene dát květiny k památníku svého patrona.Také pravidelně jednou ročně navštěvuje všechny památníky, kde klade kytice a upravuje jejich okolí.

  Odbočka pořádá celoročně pravidelné odpolední posezení každé poslední pondělí v měsíci na České chalupě v Jizerských horách. Fotodokumentace ke všem uváděným  aktivitám je na http://www.letciliberec.rajce.net

  Předseda Celostátního výboru Svazu letců České republiky plk. Ing. Stanislav Filip na 5. sjezdu SL ČR v Praze ve zprávě o činnosti SL ČR mimo jiné uvedl: „Liberecká odbočka drží vysoko prapor SL ČR prohlubováním kontaktů s 31. brrchbo, Vojenským sdružením rehabilitovaných a především odhalením Pamětní desky VOŠLM a také izraelským absolventům této školy z roku 1948“.

  Odbočka SL ČR plk. Františka Truhláře bude proto i v budoucnu zaměřovat svoje úsilí tím směrem, aby tradice spojené s letectvem a létáním zůstaly v podvědomí lidí žijících v krásném koutu na severu České republiky.