DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Letci Liberec plk. Františka Truhláře‚ z. s.

Seznam členů‚ výbor spolku

Seznam členů odbočky ke dni 1. červnu 2016

Mgr.

BERAN

      Jaroslav

1248

Pan

DRAHOTA

Květoslav

1249

  Ing    

FOPP 

  Jiří

 1960 

       

 

  

 

Pan

                                           HÝBNER             Gustav

1937

PhDr 

                                         JANOUŠEK Otto

1242

 Paní

JELÍNKOVÁ 

Vlasta 

 1662

PaeDr KLÍMA Jan

1255 

Pan 

KOŘÍNEK

Václav

1246

Ing. KOŠEK Miroslav

1243

Pan

KRAUS 

Miloš 

1235 

Mgr.

KROLL Martin

1253

Ing. 

MAJZNER

Jan

2031

Pan

NIESNER Jan

328 

Ing.

NOVÁK

Vladimír

701

Pan

PETŘÍČEK

Jiří

1251

Pan

POUPA

Rudolf

1237

Pan

RUNČÍK

Arnošt

1301

Pan

SEDLÁČEK

František

1437

Ing.

SKLENÁŘ

František

1236

Ing.

SOUČEK

Oldřich

1450

Pan

STŘÍŽ Alois

1710

Paní

VITÁSKOVÁ

Božena

1236

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

     

 

     

 

Celkem 23

 

  

                                                                                                                                          

                                                                                                                            

Na ustavující schůzi spolku byli do výboru a kontrolní komise zvoleni tito členové:

     Výbor spolku:

Kořínek Václav

Ing. Košek Miroslav

ing. Majzner jan

Poupa Rudolf

Runčík Arnošt

Kontrolní komise:

Vitásková Božena předseda komise

Jelínková Vlasta

Stříž Alois

Výbor na svém prvním zasedání zvolil 

Předsedou spolku Kořínka Václava

místopředsedou Runčíka Arnošta

hospodářem ing. Majznera Jana

členy výboru ing. Koška Miroslava a Poupu Rudolfa

 

 

 

                                                            

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                         

                                                                                   

Textový editor
 
Cesta objektu
.cke_skin_office2003 { VISIBILITY: hidden }