DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Letci Liberec plk. Františka Truhláře‚ z. s.

Historie spolku

Letci Liberec plk. Františka Truhláře, z. s.

- historie

Úvodem...

   Gen. Zdeněk Huml, který svou leteckou kariéru začínal jako žák Vojenské odborné školy leteckých mechaniků v Liberci, jako zástupce Celostátního výboru Svazu letců na ustavující valné hromadě odbočky 3. března 2000 řekl:“Konečně se našla parta, která tradice letecké zbraně v Liberci, kde má tato zbraň takové historické kořeny, opráší“

   Je na místě uvést rovněž citaci z dopisu PhDr. Jana Šolce, tehdejšího poradce prezidenta republiky, který zaslal ustavující valné hromadě: „Jsem upřímně rád, že jste založili regionální odbočku Svazu Letců ČR, instituci mi tak velmi blízkou nejen proto, že mě udělila čestné členství. Letectvo bylo v tomhle státě už dávno jaksi pokládáno za elitu a jsem velmi rád, že modrá zbraň a modrý sport mají v našem regionu tak početný spolek ochránců své tradice. Přeji Vám ke splnění tohoto úkolu pevné zdraví a pevnou vůli“

                               LETU  ZDAR!!!!!!        Váš Jenda Šolc

 

Jak vlastně vznikla myšlenka založit tento spolek?...

  Parta leteckých nadšenců, bývalých příslušníků letecké Vojenské katedry při tehdejší Vysoké škole strojní a textilní v Liberci, Vojenské odborné školy leteckých mechaniků, Aeroklubu Liberec a dalších, se již roky pravidelně každý měsíc scházela k posezení na České chalupě. Na jednom takovém srazu jeden z přítomných pánů (bývalý vojenský pilot a člen předsednictva SLČR) přišel s návrhem založit i v Liberci odbočku Svazu letců ČR. Slovo dalo slovo a začalo se o tomto návrhu hovořit. Pro ustavení odbočky hovořila jednak historie letectví za dobu trvání první republiky v Liberci, tvořená zahájením pravidelné civilní letecké dopravy (1937 – 1938), působením Masarykovy letecké ligy (MLL 1928 – 1938), Četnických leteckých hlídek (ČLH 1935 – 1938) a poválečnou historii letectví tvořenou působením Vojenské odborné školy leteckých mechaniků (VOŠLM 1945 -1949), Aeroklubem Liberec (1945 – dosud), Výcvikovým střediskem letectva (VSL 1951 -1952), leteckou Vojenskou katedrou Vysoké školy strojní a textilní (VKVŠST 1953 – 1990).

   Uvedená historická fakta byla mementem obnovit mlčení nás příslušníků letectva a pokračovat v přerušené historii letectví v Liberci, vyrovnat tak dluh nejen vůči Liberci, ale vůči těm, kterým letecké fandovství vydrželo do pozdního věku, a kteří uvedenou historii tvořili, žijí ve městě nebo v jeho blízkém okolí a znovu oprášit pro mnohé občany Liberce již dávno zapomenuté doby působení příslušníků letectva ve městě. Byl vytvořen přípravný výbor ve složení pplk. Mgr. Vladimír Hrdlička, plk. Ing. Vladimír Novák, plk. Ing. Miroslav Košek a ten připravil Ustavující valnou hromadu, kterou svolal 3. března 2000. Zúčastnilo se jí 69 osob. Do odbočky se přihlásilo 40 osob. Byl zvolen pětičlenný výbor, který na svém prvním zasedání zvolil předsedou odbočky plk. Ing. Nováka Vladimíra, místopředsedu plk. Ing. Miroslava Koška a jednatele Jaroslava Prchala.

Po změnách, souvisejících s uvedením v platnost nového Občanského zákoníku nevyhnuli jsme se ani my nutným změnám. Po dlouhých a náíročných peripetiích, kdy ouřední šiml řehtal, až se okolní hory zelenaly, přeměnili jsme se na dnešní spolek Letci Liberec plk. Františka Truhláře, z. s.. V současné době jsme členy celostátního Českého svazu letectví.

Do vínku si spolek stanovil:

 1. vydávat občasník Informátor věnovaný nejen členům odbočky, ale i ostatním příznivcům letectví, ve kterém budeme informovat o historii čs. letectva v národním i mezinárodním rozsahu i armády jako takové. Tímto úkolem byl pověřen ing. Novák. Do dnešního dne bylo vydáno již 297 čísel;
 2. starost o památníky leteckých katastrof v oblasti Liberce
  • Mohyla letců pod vrcholem Ještědu, kde 20 srpna 1948, kromě tří členů posádky letounu C-103, pilota štrtm.Václava Barborky, čet. asp. Josefa Kroulíka, radiotelegrafisty rtm. Jana Paducha, zahynuli dva významní činitelé letectví, Ing. Antonín Husník, šéfkonstruktér továrny Aero a Ing. Vladimír Karmazín, ředitel technického muzea v Praze. (Mohyla byla v roce 2012 péči lesní správy Liberec restaurována a upraveno její okolí)
  • Památník u Hodkovic nad Mohelkou, kde 4. října 1977 zahynul spolu s ostatními v letounu L-200 učitel VKVŠST Mgr. Rudolf Matula;
  • Památník na Kozákově, kde v červnu 1938 zahynul člen MLL ze Železného Brodu  Karel Peroutka;
  • Památník v Lomnici nad Popelkou, kde 3.prosince 1946 na letounu Spitfire zahynul plk. let. František Truhlář. (Památník byl při generální opravě zámku zrestaurován a odhalen v roce 2012)
  • Pamětní desku na hřbitově v Mníšku u Liberce, kde v roce 1956 zahynuli při letecké katastrofě dva členové libereckého aeroklubu.
 3. nahradit dosavadní nedůstojný dřevěný kříž vystavěním mohyly jako památku francouzským letcům, kteří při humanitárním letu do Polska, za nepříznivých povětrnostních podmínek zahynuli 23. dubna 1992 pod vrcholkem Smědavské hory;
 4. zúčastnit se technické spolupráce při natáčení filmu režisérů Zdeňka a Jana Svěráka Tmavomodrý svět na letišti Hradčany. To vzal na svá bedra člen odbočky Ing. Zdeněk Malý s kolektivem spolupracovníků z Jablonce nad Nisou;
 5. založit kroniku odbočky. Tímto úkolem byl pověřen Květa Drahota. Do dnešního dne má kronika odbočky 6 šanonů a dvě alba;
 6. uspořádat výstavu a besedu (po uvolnění informací) o natáčení filmu Tmavomodrý svět;
 7. vyvinout úsilí o vybudování jakéhokoliv památníku na působení VOŠLM v Liberci;
 8. vytvořit grafické listy a medaile, které budou udělovány členům při jejich významných životních jubileích. Zhotovením byl pověřen ing. Novák Vladimír;
 9. spolupráce s Klubem modelářů, aeroklubem a paraklubem Liberec při pořádání leteckých dnů na letišti Liberec. Pověřen byl člen výboru Jarda Prchal;
 10. vytvořit předpoklady pro úspěšnou činnost výboru zajištěním prostoru, vybaveného počítačem.To se podařilo získáním kanceláře za úhradu v tehdejším Centru občanských iniciativ (COI). Počítač zprvu zapůjčil ing. Novák. Ke konci září 2003 nám nový velitel 31. brchbo nabídl prostory pro kancelář odbočky ve vojenské ubytovně na ul. Horská, kterou nám plně vybavil nábytkem i moderním počítačem. Zde sídlí odbočka dosud...